Református Vártemplom

A vártemplom Sepsiszentgyörgy egyetlen fennmaradt középkori eredetű épülete, amely több átalakításon esett át az idők során. A gótikus átépítés idején (16. század közepe táján) egyhajós, téglabordás hálóboltozattal fedett, a szentély északi falához csatlakozó sekrestyével ellátott templomot alakítottak ki. Újabb átépítésekre az 1658-as török-tatár pusztítás, valamint az 1802-es földrengést követően került sor, ez utóbbi alkalmával a korábban boltozott templomhajó síkmennyezetet kapott. A keleti oldalon lévő karzatban felállított orgona a pécsi Angster gyárban készült (1894).


Művészeti értékei között megemlítjük a templomhajó külső északi és déli falán fennmaradt falképtöredékeket, a szentély boltozatának homokkőből faragott gyámköveit, Daczó Ferenc 1602-ben készült faragott sírkövét, a déli bejárat faragott kő ajtókeretét és annak ajtószárnyát.


A templom korábbi, kettős falrendszerű védőrendszeréből ma már csak a tojásdad alakú, szuroköntőkkel és bástyákkal tagolt, védőtoronnyal ellátott belső várfal áll. Az egykori kaputornyot harangtoronnyá építették át, mai alakját 1829-ben nyerte el. A cinteremben a város egykori elöljáróinak és református lelkészeinek síremlékei kaptak helyet.

 

Csáki Árpád

Datálás: XVII sz.

Cím: Vár utca 7 szám